Ngắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà NộiNgắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà Nội

Ngắm phố đi bộ sắp hoạt động đẹp như tranh bên thành cổ đá ong ở Hà Nội

ANTD.VN -  Dự kiến vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây, tuyến phố đi bộ xung quanh Thành cổ Sơn Tây sẽ chính thức hoạt động từ 19 giờ thứ Bảy đến 12 giờ Chủ nhật hàng tuần.