Không phát hành tiền mới mệnh giá nhỏ trong dịp Tết

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, năm 2017 vẫn in tiền mới mệnh giá dưới 5.000 đồng nhưng sẽ không đưa vào lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán. 

Hoạt động kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch sẽ bị xử phạt 

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, NHNN tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2017, với việc không phát hành tiền mới mệnh giá nhỏ, NHNN sẽ tiết giảm được chi phí phát hành khoảng gần 400 tỷ đồng, qua đó nâng tổng mức chi phí tiết kiệm từ khi thực hiện chủ trương này lên đến 1.900 tỷ đồng.

Bảo vệ hình ảnh đồng tiền quốc gia

Liên quan đến việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ hợp lý, đúng mục đích trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng, ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục phát hành kho quỹ  cho biết, từ năm 2013, việc NHNN thực hiện chủ trương không đưa tiền mệnh giá nhỏ mới in ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán đã góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao nếp sống văn minh, bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam, đồng thời tiết kiệm chi phí xã hội và nhận được sự đồng thuận của người dân. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương này. Cụ thể, căn cứ lượng tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống đủ tiêu chuẩn lưu thông đang bảo quản trong kho, NHNN sẽ chuyển các chi nhánh tỉnh, thành phố để chi ra lưu thông. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm về việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ, không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.

Với việc không phát hành tiền mới mệnh giá nhỏ, NHNN sẽ tiết giảm được chi phí phát hành tiền khoảng gần 400 tỷ đồng

Để đạt được kết quả như trên, ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân sử dụng tiền mệnh giá nhỏ một cách hợp lý, đúng mục đích tại các khu di tích, đền, chùa, lễ hội trong những năm qua, NHNN cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị có liên quan để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch theo quy định.

Đảm bảo đủ cung ứng tiền mặt

Thông tin thêm về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết, ông Nguyễn Chí Thành cho biết, do Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến sớm hơn so với mọi năm nên ngay từ đầu tháng 12-2016, NHNN đã thực hiện công tác điều chuyển tiền mặt từ Trung ương tới NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để nâng cao mức dự trữ, sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, trong đó ưu tiên điều chuyển đến các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm, có mức thu - chi tiền mặt cao và tập trung nhiều máy ATM như: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương… Đến nay, công tác điều chuyển tiền mặt đang được thực hiện một cách khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối và sẽ hoàn thành trước ngày 20-1-2017. 

NHNN cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thu chi tiền mặt và tồn quỹ tiền mặt tại các chi nhánh tỉnh, thành phố, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt, kể cả trong trường hợp nếu có nhu cầu chi tiền mặt đột biến. “Có thể khẳng định, NHNN đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Về nguyên tắc, NHNN đảm bảo cung ứng các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông để phục vụ yêu cầu thanh toán trong nền kinh tế” - ông Nguyễn Chí Thành khẳng định.

Về lo lắng của người dân liên quan đến các vấn đề tắc nghẽn tại các máy ATM, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NHNN đã chỉ đạo rất quyết liệt để các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ ATM. Ngoài ra, công tác bảo mật, an toàn cho hệ thống thanh toán nói chung, đặc biệt là thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ của khách hàng cũng được NHNN chỉ đạo các ngân hàng có những giải pháp để đảm bảo.