Khoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợiKhoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợi

Khoản đầu tư của Nga vào hệ thống phòng không S-400 thành công vượt quá mọi sự mong đợi

ANTD.VN - Hệ thống phòng không S-400 được xem như vũ khí thành công nhất của Nga thời kỳ hậu Xô Viết.