Nga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. FordNga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. Ford

Nga lo lắng vì cuộc diễn tập của tàu sân bay USS Gerald R. Ford

ANTD.VN - Hành tung của tàu sân bay USS Gerald R. Ford thuộc Hải quân Mỹ đã khiến Nga lo lắng đi kèm tức giận.