Tập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóngTập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóng

Tập đoàn Kalashnikov tăng sản lượng UAV lên nhiều lần trong tình hình nóng

ANTD.VN - Máy bay không người lái, đặc biệt là UAV cảm tử đã làm nên danh tiếng của tập đoàn Kalashnikov Concern, Nga. Họ đang tìm cách tăng mạnh sản lượng loại khí tài này.