Khánh thành trường Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực ViettinBank

ANTĐ - Sau một thời gian khẩn trương thi công, trường Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực ViettinBank đã chính thức được đưa vào sử dụng.