Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử GiámKhách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ANTD.VN - Phong tục xin và cho chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu xuân Quý Mão 2023. Những nét chữ mềm mại, uyển chuyển chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an do những ông đồ thực hiện tại khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.