Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 1Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 2Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 3Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 4Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 5Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 6Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 7Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 8Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 9Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 10Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 11Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 12Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 13Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 14Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 15Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 16

Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ANTD.VN - Phong tục xin và cho chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu xuân Quý Mão 2023. Những nét chữ mềm mại, uyển chuyển chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an do những ông đồ thực hiện tại khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.