Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 1Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 2Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 3Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 4Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 5Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 6Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 7Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 8Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 9Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 10Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 11Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 12Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 13Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 14Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới ảnh 15

Người dân Thủ đô mua mía lộc, túi muối cầu may đầu năm mới

ANTD.VN - Thay vì quây quần sum họp bên gia đình hay thưởng lãm những màn pháo hoa vào thời khắc giao thừa, nhiều người đân ở Hà Nội lại tranh thủ kinh doanh muối, cành lộc… để kiếm thêm thu nhập.