Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 1Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 2Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 3Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 4Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 5Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 6Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 7Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 8Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 9Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 10Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 11Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 12Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 13Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới ảnh 14

Đông đảo người dân Hà Nội đi lễ chùa cầu an trong năm mới

ANTD.VN - Tối mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão tại Hà Nội, nhiều người dân đã đổ về các ngôi đền, chùa lớn như chùa Quán Sứ, chùa Hà, đền Quán Thánh, đền Bạch Mã... để cúng lễ, cầu may mắn, bình an cho một năm mới.