Israel và Mỹ tăng cường sức mạnh phòng thủ chungIsrael và Mỹ tăng cường sức mạnh phòng thủ chungIsrael và Mỹ tăng cường sức mạnh phòng thủ chungIsrael và Mỹ tăng cường sức mạnh phòng thủ chungIsrael và Mỹ tăng cường sức mạnh phòng thủ chungIsrael và Mỹ tăng cường sức mạnh phòng thủ chungIsrael và Mỹ tăng cường sức mạnh phòng thủ chung

Israel và Mỹ tăng cường sức mạnh phòng thủ chung

ANTD.VN -Israel và Mỹ ngày 18/9 đã khánh thành khu vực phòng thủ tên lửa chung đầu tiên trên lãnh thổ Israel, nằm trong khuôn viên một căn cứ Không quân của Israel ở miền nam. Lực lượng Mỹ sẽ điều hành một hệ thống phòng thủ tên lửa tại đây.