Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?

Israel sẽ tiêu diệt hệ thống S-300 ngay khi Nga chuyển giao cho Syria?

ANTD.VN - Giới chức quân sự Israel đã tỏ thái độ rất cứng rắn trước tin Nga có thể sẽ sớm cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria.