Hội đồng Giáo sư Nhà nước loại 10 ứng viên GS, PGS vì bị khiếu nại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14/3, thông tin từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết đã biểu quyết không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 ứng viên GS, PGS do có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
10 ứng viên GS PGS Không được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm ảnh 1

10 ứng viên GS PGS Không được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm

Văn phòng HĐGSNN vừa báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, theo đó năm 2021 có 98 HĐGS cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 640 ứng viên đăng ký, trong đó có 88 ứng viên GS, 552 ứng viên PGS.

Kết quả xét tại 98 HĐGS cơ sở, chuyển lên xét tại các HĐGS ngành/liên ngành là 495 ứng viên (67 ƯV GS, 428 ƯV PGS).

27 HĐGS ngành, liên ngành (HĐGS ngành Văn học không có hồ sơ ứng viên) đã xét 494 hồ sơ ứng viên (66 ƯV GS và 428 ƯV PGS) do 1 ứng viên GS thuộc HĐGS ngành Y học gửi đơn xin rút hồ sơ.

Kết quả đề nghị lên xét tại HĐGSNN là 416 ứng viên, đạt 84,2% (44 ƯV GS, đạt 66,7%; 372 ƯV PGS, đạt 86,9%).

HĐGSNN đã thảo luận, trao đổi kỹ về thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín chuyên môn của các ứng viên, đặc biệt dành nhiều thời gian thảo luận trao đổi kỹ về các ứng viên có đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học của ứng viên.

Kết quả, Hội đồng đã biểu quyết không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 ứng viên (01 ứng viên GS, 09 ứng viên PGS).

Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 405 ứng viên, trong đó 42 ứng viên GS, 363 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các HĐGS cơ sở cho đến thời điểm này là 77,0% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 56,8%, ứng viên PGS là 80,3%).

Chủ tịch HĐGSNN nhấn mạnh một số hạn chế, thiếu sót ở một số hội đồng cần kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục như: tình trạng xem xét, thẩm định hồ sơ không kỹ, đẩy trách nhiệm quyết định lên HĐGS cấp trên, thực hiện quy trình báo cáo tổng quan còn hình thức, chậm báo cáo kết quả xét làm ảnh hưởng đến tiến độ chung trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.