Xử lý dứt điểm đơn thư phản ánh, khiếu nại liên quan đến ứng viên GS, PGS 2021

ANTD.VN - Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa yêu cầu hội đồng ngành, liên ngành rà soát lại toàn bộ hồ sơ các ứng viên đặc biệt với những trường hợp có khiếu nại, tố cáo để xử lý dứt điểm.
Không ít hồ sơ ứng viên GS, PGS nhận được khiếu nại liên quan đến các bài báo quốc tế làm chậm tiến độ xét công nhận chức danh GS, PGS

Không ít hồ sơ ứng viên GS, PGS nhận được khiếu nại liên quan đến các bài báo quốc tế làm chậm tiến độ xét công nhận chức danh GS, PGS

Năm 2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 373 ứng viên được Hội đồng ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận chức danh GS, PGS 2021. Con số này giảm 78 người so với danh sách Hội đồng cơ sở đề xuất.

Được biết, Hội đồng Giáo sư Nhà nước dự kiến xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 vào tuần cuối tháng 2/2022.

Tuy nhiên, hiện nay Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước vẫn đang trong quá trình rà soát tài liệu, hồ sơ do các Hội đồng ngành, liên ngành gửi lên. Theo đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu Hội đồng ngành, liên ngành rà soát lại toàn bộ hồ sơ các ứng viên cho phiên họp sắp tới.

Đặc biệt, với các trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại và phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học, như: bài báo công bố trên các tạp chí chất lượng thấp, hoặc nằm trong danh mục tạp chí bị cảnh báo về chất lượng; bài đăng trên tạp chí đã được đưa ra khỏi danh mục ISI/Scopus; công bố bài báo số lượng lớn trong thời gian ngắn,...) sẽ phải báo cáo cụ thể tại phiên họp để Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét quyết định.

Từ kết quả rà soát, nếu phát hiện các hiện tượng bất thường trong hồ sơ ứng viên như đề cập trên, Hội đồng giáo sư nhà nước đề nghị phối hợp với Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tập trung xử lý dứt điểm và báo cáo tại phiên họp toàn thể. Hội đồng cũng đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành, tổng hợp những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề đặt ra cần xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Được biết, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước chịu trách nhiệm báo cáo về việc xem xét giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại liên quan đến ứng viên và hoạt động của Hội đồng Giáo sư các cấp; đôn đốc, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời trả lời cho ứng viên theo đúng quy định và thông tin đầy đủ đến các cơ quan truyền thông bảo đảm tính công khai, minh bạch.