Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19

Hoa đào tươi thắm mang Xuân về phố phường Hà Nội bất chấp Covid-19

ANTD.VN - Dọc đường đê qua những chợ hoa nổi tiếng hay trong các phố cổ, hoa đào theo chân người nông dân mang không khí xuân len lỏi trên mọi con đường, tới từng ngõ nhỏ của Hà Nội những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022.