Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội

Cận cảnh trạm y tế online trên Facebook đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội

ANTD.VN -  Trạm y tế online đầu tiên ở Thủ đô (phường Trúc Bạch, Ba Đình) được thiết lập trên Facebook và kết nối với từng khu dân cư, tổ dân phố để kịp thời tiếp nhận thông tin, chăm sóc các trường hợp bệnh nhân Covid-19 tại nhà...