Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại MỹHình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại Mỹ

Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm tan chảy mọi thứ tại Mỹ

ANTD.VN - Bang Arizona của Mỹ đang hứng chịu sự khắc nghiệt của thay đổi thời tiết. Những trận nắng nóng có khi lên tới hơn 50 độ làm tan chảy mọi thứ theo đúng nghĩa đen.