Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?

Hệ thống phòng không NATO sẵn sàng bắn hạ tên lửa Nga áp sát biên giới phía Đông?

ANTD.VN - Các nghị sĩ Đức đã lên tiếng ủng hộ việc sử dụng hệ thống phòng không NATO để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa Nga xuất hiện tại biên giới phía Đông liên minh, tức là Tây Ukraine.