Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 1Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 2Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 3Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 4Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 5Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 6Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 7Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 8Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 9Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 10Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 11Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 12Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 13Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn' ảnh 14

Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'

ANTD.VN - Siêu tàu đổ bộ tấn công LHA-7 Tripoli - chiếc mới nhất thuộc lớp America của Hải quân Mỹ có sức mạnh còn vượt trội nhiều hàng không mẫu hạm hạng trung.