Hà Nội thành lập tiểu ban Nhân sự và tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiểu ban Nhân sự Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội gồm 7 đồng chí, do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng tiểu ban.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn kiện

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn kiện

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 6038-QĐ/TU về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự và Quyết định số 6039-QĐ/TU về việc thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Theo Quyết định 6038-QĐ/TU, Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII gồm 7 đồng chí, do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng giới thiệu, đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII; nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII thông qua để trình tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Theo Quyết định số 6039-QĐ/TU, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII bao gồm 33 đồng chí. Trưởng Tiểu ban là Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chỉ đạo đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các chương trình công tác của Thành ủy; chuẩn bị Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội và các văn kiện khác trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.