Hà Nội tập trung ngăn giá cả leo thang

(ANTĐ) - Ngày 29-3, Thường trực Thành ủy-HĐND UBND TP đã họp với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và sở, ngành về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hà Nội tập trung ngăn giá cả leo thang

(ANTĐ) - Ngày 29-3, Thường trực Thành ủy-HĐND UBND TP đã họp với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và sở, ngành về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Người dân mong giá cả luôn được bình ổn
Người dân mong giá cả luôn được bình ổn

Đồng chí Phạm Quang Nghị  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội để tiếp tục phát triển Thủ đô và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là những nhiệm vụ nặng nề, cấp bách và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các cấp, các ngành nêu cao tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác dự báo, xử lý linh hoạt tình hình.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần huy động tối đa các nguồn lực xã hội và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tập trung ưu tiên các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; đẩy mạnh tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi tiêu, rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ các dự án đầu tư công. Đồng chí nói: “Thời gian qua, thành phố đã tạm dừng việc trang bị ô tô, chỉ đạo quyết liệt và tích cực việc ngừng các đoàn đi công tác nước ngoài, giảm các cuộc hội nghị không cần thiết, giảm sử dụng năng lượng nay cần làm tốt hơn và thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp để bảo đảm an sinh xã hội”.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, Ủy ban bầu cử và các đoàn thể  các cấp cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để cử tri nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Chính Trung