Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm

Hà Nội: Sau gần một tuần, 5 tổ công tác đặc biệt CATP tạm giữ 172 xe vi phạm

ANTD.VN - Ngày 23/5, thông tin từ Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, trong 6 ngày vừa qua, 5 tổ công tác đặc biệt đã xử lý 603 trường hợp vi phạm trong đó xử phạt 561 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 13 trường hợp vượt đèn đỏ, tạm giữ 172 phương tiện