Năm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạmNăm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạm

Năm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạm

ANTD.VN - Sau gần một tuần ra quân, 5 tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý gần 400 trường hợp vi phạm, tập trung ở các nhóm hành vi có nguy cơ cao gây ùn tắc và tai nạn giao thông.