Hà Nội ra quân thanh tra an toàn thực phẩm

ANTD.VN - Sau hơn 6 tháng chuẩn bị, đến nay Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội đã đủ các điều kiện để ra quân thanh tra chuyên ngành ATTP tại 30 quận, huyện và 584 xã, phường.