Hà Nội: Hướng dẫn mức chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  • 31/05/2021 15:13
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Hà Nội: Hướng dẫn mức chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ảnh 1

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hướng dẫn về mức chi, nguồn tài chính hỗ trợ đối với 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch; đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19 và công đoàn cơ sở có "Tổ An toàn Covid-19".

Theo đó, đối với đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) là F0 đang điều trị bệnh, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 3 triệu đồng/người từ nguồn tài chính Liên đoàn Lao động thành phố.

Đoàn viên, người lao động (tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí Công đoàn) là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp); không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn, mức thu nhập bình quân (từ tháng 1/2021 đến khi xét hỗ trợ) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đơn vị công tác); không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đoàn viên, người lao động (tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn), có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn, mức thu nhập bình quân (từ tháng 1.2021 đến khi xét hỗ trợ) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; lao động nữ đang mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; đoàn viên, người lao động buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được hỗ trợ 500.000 đồng/người từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đối với công đoàn cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp có Tổ an toàn Covid-19, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/công đoàn cơ sở. Nguồn kinh phí là Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng/công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 1 triệu đồngcCông đoàn cơ sở.

LĐLĐ Thành phố cũng nêu rõ, LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các cấp cân đối tài chính Công đoàn cấp mình, xác định cụ thể đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, mức chi, hình thức hỗ trợ (có thể quy đổi thành nhu yếu phẩm đối với người lao động trong khu vực bị phong tỏa). Thời gian để tính ảnh hưởng từ ngày 27.4.2021 đến khi có quyết định thay thế bổ sung.

Tin cùng chuyên mục