Hà Nội: Cấp mã số doanh nghiệp trong vòng 4 giờ

  • 22/06/2016 06:19
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính,  Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc. 

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội phải đảm bảo việc cấp mã số doanh nghiệp trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển đến; Đồng thời, nghiên cứu đề xuất Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giải quyết việc sử dụng biên lai thu phí, lệ phí điện tử trong đăng ký doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu, nộp, quản lý phí, lệ phí; hiện đại hóa giao dịch này. 

Thành phố cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét đề xuất ưu đãi lệ phí đăng ký qua mạng cho các doanh nghiệp đăng ký sớm. “Chẳng hạn, phải cắt giảm việc thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ từ 15-6-2016 đến 31-12-2016; Giảm 50% mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng từ 1-1-2017 đến 31-12-2017.

Từ 1-1-2018, thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo đúng quy định” - lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội cho biết.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn như: Sở KH-ĐT, Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (đối với các hồ sơ liên thông ngay từ cơ quan đăng ký đầu tư).

Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thông báo, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đăng ký qua mạng và chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện giải quyết tốt hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến, thông qua hệ thống đăng ký kinh doanh quận, huyện của thành phố.

Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ cho biết, các giải pháp trên đây nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về giải pháp nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư qua mạng điện tử, thực hiện cam kết của UBND thành phố Hà Nội về việc đảm bảo thực hiện 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc.

“Hà Nội đặt mục tiêu trước ngày 1-10-2016, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của thành phố đạt 10-15%. Từ ngày 1-1-2017, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử đạt 10%” - ông Nguyễn Văn Tứ nói.

Tin cùng chuyên mục