Hà Nội: 23 cơ sở khám, chữa bệnh đã liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe

ANTD.VN - 23/26 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đủ điều kiện khám và cấp Giấy khám sức khỏe lái xe đã liên thông dữ liệu lên Cổng giám định bảo hiểm y tế để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.