Gói 38.000 tỷ: Đã thông báo giảm mức đóng tới hơn 340.000 đơn vị sử dụng lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau 5 ngày triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngành đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, toàn quốc có 343.638 đơn vị sử dụng lao động với khoảng 9,64 triệu người lao động được giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, số tiền giảm đóng là 7.600 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 4/10, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã gửi thông báo giảm đóng (mẫu số 01-TB/BHXH) cho 341.056 đơn vị sử dụng lao động, lập danh sách hơn 4,3 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại 157.004 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 647 doanh nghiệp đã gửi lại danh sách 7.803 người lao động đúng, đủ thông tin; 36.972 người lao động dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ.

Kết quả, 7.228 người lao động đã được giải quyết hưởng hỗ trợ 20,66 tỷ đồng, trong đó đã chi hỗ trợ 16,52 tỷ đồng cho 5.779 người lao động.

Theo ghi nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau 5 ngày triển khai Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, nhìn chung các doanh nghiệp trên cả nước đều đánh giá cao gói hỗ trợ kịp thời, đầy tính nhân văn của Quốc hội và Chính phủ đúng thời điểm doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, việc đơn giản tối đa về thủ tục hành chính, thời gian thực hiện chi trả từ gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng từ Nghị quyết đã được chú trọng.

Để thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo bổ sung các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công của ngành và trên ứng dụng VssID; bổ sung quy trình xử lý hồ sơ điện tử, hồ sơ giấy trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ...

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các chức năng trên phần mềm, hoàn chỉnh lại dữ liệu đóng-hưởng để đảm bảo giải quyết đúng, đủ chế độ cho người lao động.