Giúp Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh

  • 07/06/2014 07:04
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc WB đã phê duyệt khoản tín dụng 250 triệu USD trong gói tín dụng hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh cho Việt Nam (EMCC) lần thứ hai nhằm giúp Chính phủ thực hiện cải cách quản lý kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho biết: “ Chương trình EMCC hỗ trợ cải cách nhằm phá bỏ một số rào cản đối với đầu tư khu vực tư nhân. Nâng cao vai trò của khu vực tư nhân là yếu tố quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai”.

Tin cùng chuyên mục