Trần lãi suất huy động dưới 6 tháng giảm về 5%/năm

Trần lãi suất huy động dưới 6 tháng giảm về 5%/năm

ANTD.VN - Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm. Cùng với đó, một loạt lãi suất điều hành cũng tiếp tục giảm từ ngày 25/5 tới.