Thống đốc giao nhiệm vụ các ngân hàng: Giảm lãi suất, hạn chế nợ xấu, không ép khách mua bảo hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng những tháng cuối năm 2023.

Trong đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN và các cấp các ngành có liên quan.

Trong đó, tập trung phấn đấu tiết giảm chi phí, cắt giảm những thủ tục và các loại phí không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để có dư địa giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ động triển khai, tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp và triển khai kịp thời, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ.

Hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả…

Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất, tăng khả năng tiếp cận tín dụng

Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất, tăng khả năng tiếp cận tín dụng

Thống đốc cũng yêu cầu các ngân hàng phải có giải pháp đẩy mạnh giải ngân hiệu quả chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất 40 nghìn tỷ đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ và 15 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

Triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của NHNN.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh mới nợ xấu. Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ tại tổ chức tín dụng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Thống đốc cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định, điều kiện của pháp luật về đại lý bảo hiểm và cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó lưu ý, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của NHNN về hoạt động đại lý bảo hiểm, chú trọng tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trong toàn hệ thống.

Xử lý nghiêm những trường hợp yêu cầu khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không bắt buộc theo quy định khi cấp tín dụng và các hành vi vi phạm khác.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý phát hành trái phiếu, các cam kết thỏa thuận và hoạt động cung ứng dịch vụ khác liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các tổ chức tín dụng cũng cần tích cực thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, tiếp tục phát triển, hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ thanh toán, cải tiến hệ thống thanh toán nội bộ, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, kết nối, tích hợp liền mạch với các dịch vụ thuộc các ngành, lĩnh vực khác để mở rộng hệ sinh thái số.

Áp dụng những giải pháp, công nghệ tiên tiến và các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, an toàn bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin; triển khai các giải pháp quản lý rủi ro để ngăn ngừa và phòng, chống các hành vi gian lận, lừa đảo.

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, khai thác thông tin căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ định danh, xác thực khách hàng và làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng.

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của khách hàng trước rủi ro an ninh mạng, hoạt động gian lận, lừa đảo trên không gian mạng; chủ động áp dụng các hình thức khuyến nghị, cảnh báo kịp thời, hiệu quả tới khách hàng về các phương thức, thủ đoạn gian lận, lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.

Đặc biệt, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn.