Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung bị phê bình nghiêm khắc

ANTĐ - Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) mới đây đã phát hiện Cảng vụ hàng không miền Trung sử dụng 2 tỷ đồng tiền thu nhập tăng thêm của cán bộ nhân viên để gửi ngân hàng hưởng lãi suất sai quy định.

Theo kết luận thanh tra một số nội dung tố cáo của viên chức Cảng vụ hàng không miền Trung mới được Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam công bố, khoản tiền chi trả thu nhập tăng thêm 1 tỷ đồng năm 2009 đã được chuyển từ Kho bạc Nhà nước về tài khoản thanh toán cá nhân của Cảng vụ hàng không miền Trung nhưng không thanh toán cho cán bộ nhân viên mà chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn.

Đến năm 2010, Cảng vụ hàng không miền Trung tiếp tục đề nghị Kho bạc tạm ứng tiền thu nhập tăng thêm năm 2009 với số tiền 1 tỷ đồng để chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn. Toàn bộ số tiền 2 tỷ đồng Cảng vụ hàng không miền Trung ứng từ Kho bạc để chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn đã được rút ra sử dụng hết để chi lương, thu nhập tăng thêm năm 2010 và rút tiền mặt nhập quỹ chi lương thường xuyên của đơn vị.

Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, việc Cảng vụ hàng không miền Trung lấy lý do chi thu nhập tăng thêm năm 2009 để tạm ứng 2 tỷ đồng từ Kho bạc chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn là sai quy định. Tuy nhiên, kết quả  xác minh thấy không có dấu hiệu tư lợi, không gây thất thoát tiền của đơn vị và Cảng vụ miền Trung luôn đảm bảo nguồn để chi trả đúng, đủ tiền lương, thu nhập tăng thêm cho cán bộ nhân viên, chi thường xuyên đảm bảo hoạt động của đơn vị.

Căn cứ vào kết luận này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh đã chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền Trung kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đặc biệt, Cục trưởng Cục Hàng không yêu cầu phê bình nghiêm khắc đối với ông Lê Văn Nguyện, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung, ông Bùi Văn Thành, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung (nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán); đồng thời yêu cầu phải thu hồi số tiền trên 120 triệu đồng tiền lãi nộp Kho bạc để sung công quỹ Nhà nước.