Giải pháp bảo tồn kho mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

(ANTĐ) - Những vấn đề về bảo tồn cũng như phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang cùng những giá trị của bộ mộc bản đối với Thiền phái Trúc Lâm trong quá trình phát triển Phật giáo ở Việt Nam vừa đưa ra thảo luận vào sáng qua, 5-12. Hội thảo do Ủy ban UNESCO Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Giải pháp bảo tồn kho mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

(ANTĐ) - Những vấn đề về bảo tồn cũng như phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang cùng những giá trị của bộ mộc bản đối với Thiền phái Trúc Lâm trong quá trình phát triển Phật giáo ở Việt Nam vừa đưa ra thảo luận vào sáng qua, 5-12. Hội thảo do Ủy ban UNESCO Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được đề nghị là Di sản tư liệu thế giới
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được đề nghị là Di sản tư liệu thế giới

Tại đây, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã đưa ra những nghiên cứu mới về quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm và nêu lên những giải pháp bảo quản kho mộc bản kinh Phật Hán - Nôm chùa Vĩnh Nghiêm. Hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong chương trình bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích Tây Yên Tử, nhằm nghiên cứu làm sáng tỏ hơn vai trò, vị trí của chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang, về giá trị độc đáo, đặc sắc của kho mộc bản kinh Phật tại chùa đang đề nghị UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Từ đó, đề xuất các giải pháp, phương án bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa chùa Vĩnh Nghiêm, góp phần định hướng phát triển du lịch văn hóa. 

Quỳnh Vân