Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 1Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 2Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 3Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 4Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 5Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 6Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 7Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 8Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 9Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 10Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 11Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 12Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 13Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 14Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 15Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ảnh 16

Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy

ANTD.VN - Hệ thống phòng vệ chủ động Trophy tạo nên "bức màn sắt" cho xe tăng Abrams, khiến nó cực kỳ khó bị đánh bại.