Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy

Xe tăng Abrams 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy

ANTD.VN - Hệ thống phòng vệ chủ động Trophy tạo nên "bức màn sắt" cho xe tăng Abrams, khiến nó cực kỳ khó bị đánh bại.