Đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn thu nhập, người lao động chịu thiệt thòi

  • 29/05/2022 09:48
  • 0 bình luận
  • P.P
  • In bài
ANTD.VN - Mức hưởng lương hưu tỉ lệ thuận mới mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Cho nên, mức đóng bảo hiểm xã hội càng cao, thời gian đóng bảo hiểm xã hội càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn.
Đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn thu nhập, người lao động chịu thiệt thòi ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về những lợi ích của việc hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo bà Lý Hoàng Minh, Phó trưởng phòng Hưu trí, Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động.

Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và có thêm thẻ bảo hiểm xã hội (được cấp miễn phí) để chăm sóc sức khoẻ.

Theo quy định hiện hành, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức hưởng lương hưu tỉ lệ thuận mới mức đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Có nghĩa là mức đóng bảo hiểm xã hội càng cao, thời gian đóng bảo hiểm xã hội càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn.

Mặc dù vậy, Phó trưởng phòng Hưu trí Lý Hoàng Minh cho biết, qua phản ánh của một số địa phương và qua kiểm tra tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tại một số đơn vị sử dụng lao động cho thấy vẫn còn tình trạng doanh nghiệp chỉ xây dựng thang lương, bảng lương bằng mức thấp nhất để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hoặc một số doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận chỉ lấy tiền lương ghi trong hợp đồng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Tình trạng này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: “Do chủ sử dụng lao động cố tình lách Luật để giảm bớt phần trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Theo quy định, trách nhiệm đóng của chủ sử dụng lao động chiếm 2/3 tổng số tiền phải đóng các loại bảo hiểm; việc giảm mức đóng bảo hiểm xã hội để tăng phần chi trả thu nhập cho người lao động, từ đó giúp doanh nghiệp làm tăng cạnh tranh trên thị trường lao động;

Một nguyên nhân khác xuất phát từ bản thân người lao động chưa hiểu biết chính sách pháp luật đầy đủ, chưa nắm rõ việc đóng bảo hiểm xã hội cao thì mức hưởng bảo hiểm xã hội sẽ cao, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt thiếu quan tâm đến lợi ích lâu dài, chưa có ý thức tiết kiệm, tích lũy thông qua khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội ngay khi còn trẻ…”, bà Lý Hoàng Minh phân tích.

Để giải quyết tình trạng trên, thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ như: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về tiền lương, bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nguời lao động hiểu đúng, hiểu đủ quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của chủ sử dụng lao động trong việc đóng đúng, đóng đủ bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội lâu dài cho ngươi lao động.

Tin cùng chuyên mục