Đơn đặt hàng mới tăng trở lại

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra trong Báo cáo về Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam do HSBC (Việt Nam) phối hợp cùng với công ty Markit Economics công bố.
 

Nhu cầu ở thị trường nước ngoài đã được cải thiện

Báo cáo cho biết, số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại đã góp phần cải thiện các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vào cuối quý 3 năm nay. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản lượng và việc làm chỉ là nhẹ sau khi số lượng đơn đặt hàng mới bị giảm trong tháng 8.

Các thành viên tham gia khảo sát cho biết nhu cầu của khách hàng đã tăng trong tháng. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng đã tăng trở lại. Các nhà sản xuất đã tăng sản xuất để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới.

Chi phí vận chuyển cao hơn là một trong những nguyên nhân khiến giá cả đầu vào tăng. Tuy nhiên, giá cả đầu ra hầu như không thay đổi trong tháng.

Bình luận về chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam lần này, bà Trinh Nguyễn - Chuyên viên kinh tế Ngân hàng HSBC cho rằng: “Hoạt động sản xuất tăng trưởng phản ánh nhu cầu ở thị trường nước ngoài đã được cải thiện. Trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn hàng tồn kho, chúng tôi nghĩ rằng sản lượng tiếp tục tăng trong tháng tới”.

“Chúng tôi kỳ vọng lĩnh vực sản xuất phát triển tốt trong quý IV năm 2014, khi Việt Nam có năng lực cạnh tranh về chi phí lao động, điện và nước. Những thông tin tốt được chờ đợi trong năm 2015 hoặc 2016 về tự do hóa thương mại cũng sẽ hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất”, chuyên gia của HSBC chia sẻ.