Đội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhịĐội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhị

Đội tàu sông Dnieper được trang bị tổ hợp pháo A-222 Bereg độc nhất vô nhị

ANTD.VN - Việc thành lập Đội tàu sông Dnieper có liên quan đến nhu cầu tăng cường lực lượng của Nga ở hướng Tây Nam, đơn vị mới sẽ cần những vũ khí chuyên dụng.