Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương

Độc, lạ Hà Nội: Tiểu thương "chợ nhà giàu" dán mã QR lên người phục vụ người dân thanh toán nhanh

ANTD.VN - Ngày 30 Tết Quý Mão, tiểu thương ở chợ Hàng Bè - Chợ "nhà giàu" ở Hà Nội dán mã QR lên người phục vụ người dân thanh toán nhanh là hình ảnh ấn tượng với nhiều người...