Doanh nghiệp sẽ được quyền chủ động xây dựng thang, bảng lương

ANTD.VN - Theo Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), người sử dụng lao động được chủ động xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Theo đề xuất, doanh nghiệp sẽ có quyền chủ động trong việc xây dựng thang, bảng lương

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong đó có nhiều nội dung mới liên quan đến chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Theo đề xuất tại Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Trong đó, mức lao động được hiểu là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Làm rõ hơn về vấn nội dung này, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH) Mai Đình Thiện cho biết, chính sách tiền lương được sửa đổi để đảm bảo thể chế hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Trong đó khẳng định rằng, tiền lương của người lao động được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp, theo cơ chế thị trường.

Tuy nhiên, dù hai bên được thỏa thuận về mức chi trả nhưng cơ quan soạn thảo sẽ quy định chi tiết về tiền lương tối thiểu để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người lao động và không để doanh nghiệp trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu.

Dự thảo lần này cũng hoàn thiện hơn một số quy định cụ thể hơn về nội dung chi trả lương để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, năng suất và chất lượng thực hiện công việc mà người lao động đã hoàn thành. Dự thảo cũng quy định, người lao động được trả lương đúng hạn, nếu không thể đúng hạn thì không được chậm quá 1 tháng.

Trường hợp trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.

Ngoài ra, người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được dùng vũ lực, thủ đoạn ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động bán hoặc của đơn vị bán mà người sử dụng lao động chỉ định.