Doanh nghiệp Hà Nội nhẹ gánh thủ tục

ANTD.VN - Bình quân thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Công Thương Hà Nội được cắt giảm từ 25 - 40%, 100% các hồ sơ TTHC đều được thực hiện đúng và trước thời gian đã công bố. 

Hiện nay, Sở Công Thương Hà Nội đã công khai toàn bộ thủ tục và quy định hành chính thuộc thẩm quyền, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về mức thu phí và lệ phí khi giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa theo quy định; đồng thời công bố và hướng dẫn giải quyết các TTHC trên Cổng thông tin điện tử ngành Công Thương và Cổng Thông tin điện tử của thành phố.

Doanh nghiệp Hà Nội nhẹ gánh thủ tục  ảnh 1Nỗ lực cải cách TTHC của Sở Công Thương Hà Nội được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận

Tiết kiệm gần 450 triệu đồng mỗi năm

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, Sở Công Thương đã rà soát 3 nhóm TTHC thuộc các lĩnh vực dầu khí, công nghiệp tiêu dùng và lưu thông hàng hóa trong nước với 39 TTHC. Qua đó, Sở đã đề xuất trình thành phố phương án đơn giản hóa 21 TTHC, ước tính tiết kiệm được 441 triệu đồng chi phí tuân thủ TTHC hàng năm đối với các TTHC này, giảm 5 ngày giải quyết đối với 17 thủ tục, 3 ngày làm việc đối với 1 thủ tục và 2 ngày làm việc đối với 2 thủ tục.  

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, căn cứ điều kiện hoạt động thực tế của các phòng chuyên môn, Sở đã xây dựng phương án đề xuất giảm thời gian thực hiện 100% các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở, bình quân thời gian giải quyết các TTHC được cắt giảm từ 25 - 40%, 100% các hồ sơ TTHC đều được thực hiện đúng và trước thời gian đã công bố. 

Việc Sở tích cực cải cách TTHC đã được cộng đồng doanh nghiệp thành phố ghi nhận. Bà Trịnh Thị Ngân, Trưởng Ban cố vấn Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết, Sở Công Thương - nơi giải quyết nhiều loại thủ tục liên quan đến doanh nghiệp nhất đã có những đổi mới quyết liệt, tạo thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp. “Chúng tôi đánh giá cao nhất là thời gian giải quyết thủ tục đã giảm rất nhiều so với trước đây. Thái độ phục vụ của cán bộ công chức cũng rất trách nhiệm. Đặc biệt, những doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh chưa nắm được nhiều thông tin cũng được cán bộ hướng dẫn chu đáo” - bà Trịnh Thị Ngân nói.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cùng với cải cách TTHC, Sở Công Thương cũng tham mưu cho thành phố tổ chức 6 hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn. Riêng ngành Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện tổ chức 4 hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó, thành phố cùng các sở, ngành có giải pháp tháo gỡ kịp thời, cải cách TTHC, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

“Để tiết kiệm thời gian, Sở đã đổi mới phương thức họp qua mạng internet; tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND các quận, huyện và Phòng Kinh tế các quận, huyện, thị xã. 100% các văn bản của Sở trao đổi với các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng thư điện tử. Đến nay, theo khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Công Thương Hà Nội đạt từ 90% trở lên” - bà Trần Thị Phương Lan thông tin.

Bà Trần Thị Phương Lan cũng cho biết, thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục rà soát lại quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008; rà soát văn bản quy phạm pháp luật để trình thành phố ban hành TTHC phù hợp; đề xuất UBND TP cho phép cải tạo, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng dịch công mức 3, 4 đối với TTHC. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp các quận, huyện triển khai TTHC cấp huyện; tạo mọi điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhiệm vụ được giao.