Đình bản tạm thời 3 tháng đối với Báo điện tử Tầm nhìn

ANTD.VN - Hôm nay (27-10), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định 1877/QĐ-BTTTT về việc đình bản tạm thời với Báo điện tử Tầm nhìn.

Trang chủ Báo điện tử Tầm nhìn

Quyết định nêu rõ, đình bản tạm thời Báo điện tử Tầm nhìn trong thời gian 03 (ba) tháng vì Báo đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử, không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng báo tiếp tục vi phạm. Quyết định có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

Trong quyết định cũng nói thêm, sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Tầm nhìn theo quy định của pháp luật về báo chí.

Báo điện tử Tầm nhìn thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, hoạt động theo Giấy phép số 164/GP-TTTT ngày 14/05/2013. 

Báo điện tử Tầm nhìn cũng là một trong các báo đang bị xem xét trách nhiệm trong việc đưa tin về "nước mắm nhiễm thạch tín" mà dư luận rất quan tâm gần đây.