Điều kiện chuyển đổi từ ngạch chuyên viên sang giảng viên giáo dục nghề nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa thông tin về điều kiện chuyển đổi từ ngạch chuyên viên sang giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan này vừa nhận được phản ánh của người dân về điều kiện cần và đủ để chuyển từ ngạch chuyên viên sang ngạch giảng viên giáo dục nghề nghiệp tại các trường cao đẳng nghề.

Về nội dung này, Bộ LĐ-TB&XH cho hay, Điều 20 Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, viên chức đã được bổ nhiệm, chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH.

Do đó, trường hợp nhà giáo đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, đề nghị nhà giáo báo cáo Hiệu trưởng nhà trường xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp hạng III theo hướng dẫn tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) và các quy định có liên quan.