Người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, có hại sẽ được bồi dưỡng bằng hiện vật trong ca, ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan này nhận được phản ánh của người lao động về mức bồi dưỡng bằng hiện vật khi làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Trả lời về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư 24/2022 của về việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại quy định việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca, ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Trường hợp người lao động làm công việc lưu động, phân tán, ít người, hoặc các công việc khác có tổ chức lao động không ổn định, mà không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ, người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động, để họ có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định.

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của người lao động; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng của người lao động.

Hiện mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được tăng lên so với mức bồi dưỡng theo Thông tư số 25/2013.

Cụ thể, mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày, và có giá trị bằng tiền theo các mức bồi dưỡng sau: Mức 1 là 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng); mức 2 là 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng); mức 3 là 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng); mức 4 là 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng).