Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Sheraton

ANTD.VN - Ngày 10/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại khách sạn Sheraton Hà Nội.