Điện Quang chia cổ tức, gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa được 17,7 tỷ đồng tiền mặt

ANTD.VN - Theo Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt, với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 15% thì gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sẽ được lĩnh khoảng 17,7 tỷ đồng nhờ sở hữu 11,8 triệu cổ phiếu của Công ty Điện Quang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán DQC) vừa ban hành Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt.

Theo điều khoản nêu tại nghị quyết này, tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu DQC sẽ nhận được 1.500 đồng. Như vậy, với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của Bóng đèn Điện Quang khoảng 32 triệu cổ phiếu, dự kiến, công ty này sẽ dự chi khoảng 48 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức này.

Gia đình Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu 11,8 triệu cổ phiếu DQC

Trong đó, với việc sở hữu tổng cộng 11,8 triệu cổ phiếu DQC, theo tính toán, gia đình Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa sẽ được lĩnh về 17,7 tỷ đồng tiền mặt.

Trước đó, vào cuối năm 2016, Bóng đèn Điện Quang cũng đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 cho cổ đông cũng với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Tổng mức chi trả cổ tức năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 công ty thông qua là 30%.

Như thông tin đã đưa, mặc dù đã không còn giữ chức vụ nào tại Công ty Điện Quang, song Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vẫn giữ gần 1,7 triệu cổ phiếu tại doanh nghiệp này.

Trong khi đó, người thân của bà Hồ Thị Kim Thoa hiện đang nắm nhiều vị trí chủ chốt tại Điện Quang. Cụ thể, ông Hồ Quỳnh Hưng - em trai ruột của bà Thoa đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, hiện đang sở hữu gần 2,52 triệu cổ phiếu DQC.

Con gái lớn của bà Thoa là Nguyễn Thái Nga (sinh năm 1984), đang là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc và sở hữu 4,12 triệu cổ phiếu DQC. Con gái thứ của bà Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê - Giám đốc Ban dự án, sở hữu 2,23 triệu cổ phiếu DQC. Ngoài ra, mẹ ruột của bà Thoa là bà Trần Thị Xuân Mỹ cũng sở hữu trên 1,22 triệu cổ phiếu DQC.