'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?

'Điện Kremlin bay' - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Chuyên cơ Il-96-300PU (còn được biết tới với biệt danh Điện Kremlin bay) sở hữu nội thất tiện nghi và hệ thống điện tử hiện đại, đóng vai trò như trung tâm chỉ huy trên không của Tổng thống Nga khi công du.