Điểm số không đánh giá đầy đủ năng lực học sinh

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đang sửa đổi cách đánh giá học sinh THCS và THPT theo hướng đa dạng hóa thay vì chỉ chú trọng vào điểm số như hiện nay.

Thay đổi cách đánh giá học sinh theo hướng đa dạng hóa kết hợp nhận xét với điểm số

Bộ GD-ĐT cho biết, việc kiểm tra, đánh giá học sinh trung học đang được sửa đổi theo hướng đa dạng hóa các hình thức. Trước đây các nhà trường chỉ chú trọng kiểm tra đánh giá học sinh bằng điểm số, đánh giá định lượng nhiều hơn; chủ yếu kiểm tra đánh giá bằng các bài kiểm tra viết, kiểm tra hỏi đáp (miệng).

Để phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, Bộ đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo cũng bổ sung những nội dung mới để tiếp cận việc đánh giá phẩm chất năng lực của người học. 

Theo đó, sẽ bổ sung một số hoạt động kiểm tra đánh giá vì sự tiến bộ của người học, coi kiểm tra đánh giá như một hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá để phát triển năng lực tự học của người học, trong đó, coi trọng kiểm tra đánh giá quá trình học tập bao gồm hành vi, thái độ, nhiệm vụ học tập của học sinh. Đồng thời, cần hướng tới việc khen thưởng toàn diện hơn, với việc khen thưởng toàn diện và khen thưởng các năng lực chuyên biệt của người học.

Hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên có: hỏi – đáp, thuyết trình, viết ngắn (trên giấy hoặc trên máy tính), thực hành, sản phẩm học tập. Hình thức kiểm tra đánh giá định kì có bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính; thuyết trình; thực hành; sản phẩm học tập.

Dự thảo quy định cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong kiểm tra đánh giá trên máy tính để tận dụng thế mạnh của CNTT, nhằm phát triển hoạt động kiểm tra đánh giá vì sự tiến bộ của người học, phát triển năng lực tự học của người học. 

Đặc biệt, cần chú trọng đến hoạt động kiểm tra đánh giá thông qua sản phẩm học tập của người học, qua những hoạt động thực hành.