Đề xuất giữ nguyên phí cấp hộ chiếu

  • 31/03/2015 07:13
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài

ANTĐ - Bộ Tài chính dự kiến tăng một loạt phí thị thực với người nước ngoài nhưng giữ nguyên toàn bộ các mức thu về thủ tục hộ chiếu với người Việt Nam. 

Cụ thể, phí cấp mới hộ chiếu cho người Việt Nam vẫn là 200.000 đồng, cấp lại do bị hỏng hoặc mất là 400.000 đồng, trong khi phí gia hạn là 100.000 đồng. Đây là một trong những nội dung tại dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến. 

Cũng theo dự thảo, đối với Việt kiều và người nước ngoài, một số khoản thu dự kiến tăng như phí cấp thị thực một lần tăng từ 20 USD lên 45 USD. Phí chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết hạn sử dụng sang hộ chiếu mới tăng từ 8 USD lên 10 USD. Phí cấp thẻ tạm trú cũng tăng thêm 20 USD so với hiện hành.

Tin cùng chuyên mục