Đề nghị phong tặng 612 danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

ANTĐ - Theo Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND-NGƯT) năm 2012, đợt xét tặng này thu hút được 683 hồ sơ thuộc 15 bộ, ngành đề nghị công nhận các danh hiệu này. 

Kết quả phiên họp của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng NGND, NGƯT cho thấy có 40 trên 46 hồ sơ  đề nghị xét tặng danh hiệu NGND và 572 trong tổng số 637 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT đủ số phiếu được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012. Theo đó, kết quả phiên họp này sẽ được thông báo tới toàn thể hội đồng cơ sở và cán bộ công chức viên chức trong đơn vị gửi hồ sơ xét tặng để lấy ý kiến phản hồi gửi trước 27-9-2012.