Đây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợĐây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợ

Đây là lý do khiến siêu pháo tự hành Nga chưa được biên chế đã khiến Mỹ lo sợ

ANTD.VN -Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV xuất hiện lần đầu năm 2015, dự kiến biên chế trong quân đội Nga vào năm 2020. So với các sản phẩm cùng loại, 2S35 Koalitsiya-SV vượt trội với tầm bắn lên tới 70km, đặc biệt siêu chính xác. Với tốc độ bắn lên tới 16 phát/phút, 2S35 Koalitsiya-SV hứa hẹn sẽ là nỗi ác mộng cho phương Tây.