Đảm bảo hơn nữa chất lượng dữ liệu thông tin dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo chất lượng dữ liệu thông tin dân cư giữa các đơn vị trong CATP.

Để đảm bảo chất lượng dữ liệu và đáp ứng yêu cầu thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” hoàn thiện, đưa vào vận hành, chính thức khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2021, CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo chất lượng dữ liệu thông tin dân cư giữa các đơn vị trong CATP.

Chất lượng của dữ liệu dân cư là mục tiêu hàng đầu được CATP Hà Nội đặt ra

Chất lượng của dữ liệu dân cư là mục tiêu hàng đầu được CATP Hà Nội đặt ra

Mục đích của Kế hoạch là đảm bảo việc làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đáp ứng đầy đủ các quy định về đối chiếu, xác minh thông tin dân cư, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu.

Kết quả kiểm tra là căn cứ để đề xuất các hình thức khen thưởng khi tổng kết 02 dự án; là một trong những tiêu chí để các Cụm thi đua, Hội đồng thi đua – khen thưởng CATP nhận xét đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua năm 2021 đối với các đơn vị.

Đơn vị kiểm tra và đơn vị được kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chỉ rõ ra được những tồn tại cần khắc phục, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm tra chung toàn Thành phố, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và là cơ hội để học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Yêu cầu của việc kiểm tra chéo này là không hình thức, thành phần kiểm tra gọn nhẹ, không làm mất nhiều thời gian và gây ảnh hưởng đến công tác trọng tâm của đơn vị đi kiểm tra cũng như đơn vị được kiểm tra.

Thời gian kiểm tra sẽ chia làm 03 đợt: Đợt 1: tự kiểm tra các xã trong đơn vị cấp huyện (từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 13/6/2021); sau đó, Thủ trưởng đơn vị cấp huyện sẽ tự duy trì kiểm tra thường xuyên;

Đợt 2: kiểm tra giữa các đơn vị trong cụm (từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 20/6/2021). Sau đó, Cụm trưởng tự duy trì đến hết 14/10/2021, đảm bảo mỗi đơn vị được kiểm tra ít nhất 03 lượt;

Đợt 3: kiểm tra giữa các cụm (từ ngày 21/6/2021 đến 25/6/2021).

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung công tác chỉ đạo thực hiện làm sạch thông tin dân cư đảm bảo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”…